Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2005

VZN obce Ihľany o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Ihľany/účinné 10.11.2005

Naskenovaný dokument 26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Stiahnuté: 61×

VZN obce Ihľany o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ihľany/účinné dňa 15.11.2005

O urceni pravidiel casu a predaja v obchode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 63×

VZN obce Ihľany č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/účinné 17.6.2005

O poskytovani dotacii z rozpoctu obce 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,86 kB
Stiahnuté: 59×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2006

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

Naskenovaný dokument 29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,1 MB
Stiahnuté: 64×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2007

VZN č. 2/2007_o_prenájme_miestností pri zdravotnom stredisku, v kultúrnom dome a jedálne s kuchyňou na OcÚ

20130816124903.vzn_o_prenajme_miestnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,74 kB
Stiahnuté: 416×

VZN č. 1/2007 o prenajme budovy kultúrneho domu/účinné 1.7.2007

20130816124925.vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,81 kB
Stiahnuté: 386×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2009

VZn č. 1/2009 zo dňa 21.11.2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie PŠD v ZŠ v Obci Ihľany

Naskenovaný dokument 30.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Stiahnuté: 58×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2010

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2011

VZN č. 1/2011 zo dňa 28.1.2011, kt. sa nariaďuje postup vo veci zamestnávania poberateľov starobného resp. predčasného dôchodku

Naskenovaný dokument 34.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Stiahnuté: 56×

VZN č. 2/2011 o podmienkach nájmu nájomných bytov postavených s podporou štátu zo dňa 8.2.2011

Naskenovaný dokument 32.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,77 MB
Stiahnuté: 66×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2012

VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti

20130819201217.vzn o dani z nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,03 kB
Stiahnuté: 418×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2015

VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami

20160104125528.VZN - vylepovanie plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,37 kB
Stiahnuté: 188×

VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

vzn č. 5_2015 ovzdušie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,44 kB
Stiahnuté: 351×

VZN obce Ihľany č. 1/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ

20151216114420.vzn 1-2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,17 kB
Stiahnuté: 377×

VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

20160104124516.vzn c.3-2015 o urceni vysky prispevku na cinnnost skoly a skolskeho zariadenia-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,21 kB
Stiahnuté: 341×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihľany

vzn_odpady-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,17 kB
Stiahnuté: 356×

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2018

VZN 1/2018 - miesto a čas zápisu na PŠD

VZN č. 1-2018 miesto a čas zápisu detí na PŠD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,84 kB
Stiahnuté: 225×

VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,67 kB
Stiahnuté: 323×

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácii podľa §7 ods. 4

VZN o poskytovaní dotácií 7 ods. 4 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,27 kB
Stiahnuté: 293×
Zobrazené 1-20 z 32