Voľby do orgánov samosprávnych krajov

29. októbra 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  •  výkon trestu odňatia slobody,
  •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  •  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Užitočné linky k voľbám do VÚC:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info22

https://www.minv.sk/?selfgov22-info23

 

Povinnosť zverejenia informácií o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zoznam zaregistrovaných kandidátov (119.3 kB)
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu (330.72 kB)

Kontakty pre zasielanie oznámení o delegovaní členov do volebných komisií

 

Kontakty pre zasielanie oznámení o delegovaní členov do volebných komisií (240.54 kB)
Informácia o spôsobe hlasovania Informácia o spôsobe hlasovania (132.09 kB)
Elektronická adresa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člna a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie a kontakt s obecným úradom (326.81 kB)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie o vyhlásení volieb 2022 (63.32 kB)

Informácie pre voliča Právo voliť a byť volený voľby do orgánov samosprávnych krajov (42.97 kB)
Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov (336.1 kB)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (435.32 kB)

 

 

 


 

Voľby do VÚC 4. novembra 2017

 

Povinnosť zverejenia informácií o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Zobraziť
Oznámenie termínu volieb ZOBRAZIŤ
Informácia pre voliča ZOBRAZIŤ
Oznámenie o čase a mieste konania volieb ZOBRAZIŤ
Elektronická adresa pre voľby do VÚC Zobraziť
Vyhlásenie volieb do VÚC

Zobraziť

 

Súhrnné výsledky hlasovania podľa územného členenia

Výsledky za obec Ihľany

Prešovský kraj Volebný obvod č. 3 Ihľany

Volebný okrsok

Počet
odovzdaných
okrskových
zápisníc

Počet
zapísaných
voličov

Počet
vydaných
obálok

Účasť
voličov v %

Počet
odovzdaných
obálok

Podiel
odovzdaných
obálok v %

Počet platných
hlasovacích
lístkov
odovzdaných
pre voľby

predsedu

do
zastupiteľstva

1

1

1 050

131

12,47

131

100,00

120

124

Spolu za obec

1

1 050

131

12,47

131

100,00

120

124

 

 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Kandidáti za obec Ihľany

Prešovský kraj Volebný obvod č. 3 Ihľany Vyberte okrsok

Poradie
na hlasovacom
lístku

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

Počet
platných hlasov

Podiel
platných hlasov v %

Kandidát

1

František

Bednár

NAJ

6

5,00

 

2

Ján

Garaj

NEKA

7

5,83

 

3

Pavol

Gašper

NEKA

0

0,00

 

4

Andrej

Gmitter

NEKA

2

1,66

 

5

Peter

Chudík

SMER-SD

26

21,66

 

6

Milan

Majerský

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

69

57,50

zvolený

7

Eduard

Markovič

NEKA

0

0,00

 

8

Jozef

Mihalčin

ĽS Naše Slovensko

6

5,00

 

9

František

Oľha

ŠANCA

0

0,00

 

10

Miroslav

Škvarek

SNS

2

1,66

 

11

Milan

Šteiner

SZS

0

0,00

X

12

Jozef

Šváč

NP

2

1,66

 

 

 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia

Kandidáti za Ihľany - 1

Prešovský kraj Volebný obvod č. 3 Ihľany Ihľany - 1

Poradie
na hlasovacom lístku

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

Počet
platných hlasov

Podiel
platných hlasov v %

Kandidát

1

Radomír

Beller

SZ

5

1,12

 

2

Peter

Bendík

SNS

6

1,34

 

3

Štefan

Bieľak

NEKA

71

15,95

zvolený

4

Vojtech

Bodnár

SNS

11

2,47

 

5

Bohumil

Bohunický

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

13

2,92

 

6

Miroslav

Čauder

KSS

5

1,12

 

7

Peter

Duda

NEKA

17

3,82

 

8

Rastislav

Duduš

NP

13

2,92

 

9

Štefan

Džurný

SMER-SD

3

0,67

 

10

Ján

Ferenčák

SMER-SD

25

5,61

zvolený

11

Michal

Gallik

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

19

4,26

 

12

Milan

Glevaňák

ĽS Naše Slovensko

8

1,79

 

13

Jozef

Grivalský

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

56

12,58

 

14

Viktor

Gurčík

ĽS Naše Slovensko

6

1,34

 

15

Rudolf

Hangurbadžo

SNS

5

1,12

 

16

Ján

Hencel

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

32

7,19

zvolený

17

Pavel

Hudáček

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

42

9,43

zvolený

18

Pavol

Hurčala

ĽS Naše Slovensko

5

1,12

 

19

Štefan

Kiška

SDKÚ-DS

7

1,57

 

20

Agnesa

Kišková

ŠANCA

0

0,00

 

21

Štefan

Kišš

DS

0

0,00

 

22

Jozef

Krok

DS

5

1,12

 

23

Ľubomír

Lauf

SNS

0

0,00

 

24

Marián

Litvin

SOĽ

1

0,22

 

25

Jana

Majorová Garstková

NEKA

4

0,89

 

26

Jozef

Marhefka

SMER-SD

6

1,34

 

27

Vladimír

Matfiak

DS

0

0,00

 

28

Dagmar

Mathiová

SNS

5

1,12

 

29

Milan

Mazurek

ĽS Naše Slovensko

6

1,34

 

30

Ladislav

Oravec

NEKA

10

2,24

 

31

Ján

Pastuszek

ĽS Naše Slovensko

2

0,44

 

32

Matúš

Polák

NEKA

4

0,89

 

33

Marta

Sabolová

SMER-SD

3

0,67

 

34

Pavol

Slovík

NEKA

32

7,19

zvolený

35

Vladimír

Škára

NEKA

5

1,12

 

36

Peter

Štefaňák

MOST - HÍD

1

0,22

 

37

Juraj

Švedlár

SMER-SD

2

0,44

 

38

Jaroslav

Vaľo

DS

0

0,00

 

39

Andrej

Zreľak

NEKA

10

2,24

 

 

 

Zvolení poslanci zastupiteľstva a náhradníci za jednotlivé volebné obvody

Zvolení poslanci za Volebný obvod č. 3

Prešovský kraj Volebný obvod č. 3

Volebný obvod

Poradie
na hlasovacom
lístku

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

Počet
platných
hlasov

Volebný obvod č. 3

16

Ján

Hencel

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

2 952

Volebný obvod č. 3

34

Pavol

Slovík

NEKA

3 437

Volebný obvod č. 3

17

Pavel

Hudáček

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

3 485

Volebný obvod č. 3

10

Ján

Ferenčák

SMER-SD

3 564

Volebný obvod č. 3

3

Štefan

Bieľak

NEKA

5 846

 

 

Zvolení poslanci zastupiteľstva a náhradníci za jednotlivé volebné obvody

Náhradníci za Volebný obvod č. 3

Prešovský kraj Volebný obvod č. 3

Volebný obvod

Poradie
na hlasovacom
lístku

Meno

Priezvisko

Politický subjekt

Počet
platných
hlasov

Volebný obvod č. 3

13

Jozef

Grivalský

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

2 759

Volebný obvod č. 3

7

Peter

Duda

NEKA

2 330

Volebný obvod č. 3

11

Michal

Gallik

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

2 066

Volebný obvod č. 3

12

Milan

Glevaňák

ĽS Naše Slovensko

1 708

Volebný obvod č. 3

29

Milan

Mazurek

ĽS Naše Slovensko

1 404

Volebný obvod č. 3

39

Andrej

Zreľak

NEKA

1 402

Volebný obvod č. 3

5

Bohumil

Bohunický

KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA

1 394

Volebný obvod č. 3

25

Jana

Majorová Garstková

NEKA

1 382

Volebný obvod č. 3

9

Štefan

Džurný

SMER-SD

1 334

Volebný obvod č. 3

33

Marta

Sabolová

SMER-SD

1 242

Volebný obvod č. 3

37

Juraj

Švedlár

SMER-SD

1 149

Volebný obvod č. 3

14

Viktor

Gurčík

ĽS Naše Slovensko

1 068

Volebný obvod č. 3

2

Peter

Bendík

SNS

991

Volebný obvod č. 3

26

Jozef

Marhefka

SMER-SD

957

Volebný obvod č. 3

18

Pavol

Hurčala

ĽS Naše Slovensko

946

Volebný obvod č. 3

32

Matúš

Polák

NEKA

927

Volebný obvod č. 3

35

Vladimír

Škára

NEKA

916

Volebný obvod č. 3

31

Ján

Pastuszek

ĽS Naše Slovensko

826

Volebný obvod č. 3

30

Ladislav

Oravec

NEKA

782

Volebný obvod č. 3

28

Dagmar

Mathiová

SNS

603

Volebný obvod č. 3

38

Jaroslav

Vaľo

DS

474

Volebný obvod č. 3

8

Rastislav

Duduš

NP

467

Volebný obvod č. 3

22

Jozef

Krok

DS

417

Volebný obvod č. 3

4

Vojtech

Bodnár

SNS

408

Volebný obvod č. 3

27

Vladimír

Matfiak

DS

404

Volebný obvod č. 3

21

Štefan

Kišš

DS

385

Volebný obvod č. 3

1

Radomír

Beller

SZ

373

Volebný obvod č. 3

15

Rudolf

Hangurbadžo

SNS

371

Volebný obvod č. 3

19

Štefan

Kiška

SDKÚ-DS

366

Volebný obvod č. 3

23

Ľubomír

Lauf

SNS

307

Volebný obvod č. 3

6

Miroslav

Čauder

KSS

266

Volebný obvod č. 3

24

Marián

Litvin

SOĽ

219

Volebný obvod č. 3

36

Peter

Štefaňák

MOST - HÍD

190

Volebný obvod č. 3

20

Agnesa

Kišková

ŠANCA

183