Turistika

Turistika

Naša obec leží v pohorí Levočské vrchy. Levočské vrchy sú flyšové pohorie, s najvyšším vrchom Čierna hora ( 1289 m .n.m). Toto pohorie je vhodné ako na cykloturistiku tak aj na pešiu turistiku.

Priamo v obci sa nachádzajú viaceré pamiatky, medzi ktoré patrí aj ranogotický kostol z konca 13. storočia.

V blízkosti našej obce sa taktiež nachádzajú:

  • Pamätnik druhej svetovej vojny na vrchu Ihla (3 hod., lesná cesta)
  • Tri chaty patriace v súčastnosti vojenským lesom SR (2-5 hod, poľná cesta/les)

V našej obci sa nachádza:

  • gréckokatolícký kostol - je pôvodne ranogotický z konca 13.stor., ikonostas a kazateľnica sú z prvej polovice 20. storočia. Taktiež sa v kostole nachádza gotická plastika Madony z roku 1475. Najmenší zvon kostola (Ján) pochádza z r.1866.
  • kaplnka zasvätená Panne Márii Lurdskej
  • rímskokatolícký kostol - pôvodne stredoveký, v prvej polovici 19. storočia, prestavaný v empirovom slohu. Hlavný oltár je zo začiatku 19 storočia. Zachoval sa aj relief "Rozchod apoštolov", zo začiatku 16. storočia (od majstra Pavla z Levoče).
  • evanjelícký kostol - z roku 1787, barokovo-klasicistický, bez veže. Vnútri sa nachádza rokokový oltár z konca 18. stor, klasicistický orgán zo začiatku 19. stor.