Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 179
TÝŽDEŇ: 2272
CELKOM: 678366

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Ihľany

 

 


Výberové konanie

na pracovnú pozíciu učiteľky v Materskej škole

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č.1387/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pedagogického zamestnanca

 

Názov MŠ :   Materská škola  Ihľany

Adresa zriaďovateľa: Obec Ihľany , 05994 Ihľany č.94

Kategória pedagogického zamestnanca :   učiteľ

Podkategória : učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona  č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky:

 Zákona č.553/2009 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.

Požadované doklady:

      -    žiadosť o prijatie do zamestnania

  • profesijný životopis
  • súhlas na spracovanie  osobných údajov pre potreby  výberového konaia
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov  nie starší ako  tri mesiace
  • lekárske potvrdenie  o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti  vo vzťahu k výkonu  práce učiteľa v MŠ.

Nástup  do zamestnania :  od 1.10.2021

Žiadosť  o účasť na výberovom konaní  spolu s požadovanými dokladmi je potrebné  doručiť   v zalepenej obálke s vyznačeným heslom „Výberové konanie MŠ“

do 8.9.2021 do 12.00 hod. na adresu : Obecný úrad  059 94 Ihľany č.94.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                Ján Turek

                                                                                                                starosta obce 

 

 

Logo

 

          www.scitanie.sk

 

 

 

Sčítací formulár : https://eso.scitanie.sk/sk

 

  • Vyplnenie formulára vám zaberie asi 10 — 15 minút.
  • Zadávajte údaje, ktoré boli aktuálne k 1. januáru 2021.
  • Kliknutím sa zobrazia podrobnejšie informácie o položke.
 

Počas elektronického samosčítania obyvateľov  bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka  bude aktívna od 15.02.2021 a bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia použiť aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.

 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

 

 

 

 

 

Informácie o koronavíruse

Projekt covid.chat má za cieľ sprístupniť dôležité informácie ohľadom koronavírusu, a zároveň odľahčiť krízové linky.

 Nájdete ich na titulnej stránke obce v pravom dolnom rohu, pod symbolom     logo  


 

 

logo-covit-chat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Novinky

22.07.2021

Navrh UPL_Ihľany_upravený

Detail Úradná tabuľa

21.01.2021

Harmonogram antigénového testovania na Covid-19 v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021

Obec Ihľany oznamuje, že testovanie v našej obci bude prebiehať v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021 podľa harmonogramu.

Detail Aktuality

11.12.2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a zberu separovaného odpadu na rok 2021

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a zberu separovaného odpadu na rok 2021

Detail Aktuality