Navigácia

Obsah

 

Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch v zmysle §18a zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva č. 37/2022 zo dňa 29.12.2022

v y h l a s u j e deň  konania voľby hlavného kontrolóra Obce Ihľany na

 

 24.3.2023.

             

Termín odovzdania písomnej prihlášky: najneskôr do 10.3.2023 do 13:00 hod.  v zalepenej obálke na adresu:

Obec Ihľany

Obecný úrad č. 94

059 94  Ihľany

Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore:  

Informácie k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce ihľany (221.21 kB)

 

 


 

 

 

x

x
 

.

 

 

 

 

 

  

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

volby-a-referenda/referendum-2023/

 

 

 


 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

                            

 

Starostom obce Ihľany sa stal

 

Ondrej Čopjak, Ing., KDH, SaS

 

 

 

Počet zapísaných voličov – 1063

Počet vydaných obálok – 598

Počet platných hlasovacích lístkov– 596

Volebná účasť  – 56,25 %

 

 

 

 

POČET A PODIEL  PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV NA STAROSTU 

Ondrej Čopjak 48,79 % 284 hlasov - zvolený KDH, SaS
Emil Mišalko 28,69 % 167 hlasov SMER - SD
Igor Dunka 12,19 % 71 hlasov Hlas - sociálna demokracia
Ivana Adamjaková 5,49 % 32 hlasov SME RODINA
Monika Pivovarová 4,81 % 28 hlasov NEKA

 

 

 

POČET PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV NA POSLANCOV

Zvolení poslanci

   
Zuzana Vojčeková KDH 184 hlasov
Agnesa Kryštofová SMER-SD 166 hlasov
Peter Feňák KDH 160 hlasov
Ján Andruška SaS 156 hlasov
Jozef Tomeček KDH 155 hlasov
Pavol Červeňák SaS 154 hlasov
Mária Tomečková KDH 154 hlasov
Adam Dunka SMER-SD 146 hlasov
Helena Stašová SaS 144 hlasov
     

Nezvolení poslanci 

 

 
Gabriela Majerčáková SME RODINA 134 hlasov
Gabriela Krempaská KDH 131 hlasov
Anna Matveáková  KDH 123 hlasov
Dušan Mišalko KDH 110 hlasov
Martin Lakatoš KDH 98 hlasov
Marek Mišalko Hlas - sociálna demokracia 98 hlasov
Ivan Horváth Hlas - sociálna demokracia 94 hlasov
Gustáv Mišalko SaS 86 hlasov
Roman Mišalko SMER - SD 85 hlasov
Renáta Mišalková SMER - SD 84 hlasov
Maroš Kačica Hlas - sociálna demokracia 78 hlasov
Jozef Mišalko SMER - SD 75 hlasov
Gejza Mišalko Hlas - sociálna demokracia 72 hlasov
Miroslav Dunka SaS 71 hlasov
Peter Dunka  SaS 67 hlasov
Stanislav Kačica SaS 60 hlasov
Oliver Mišalko  Hlas - sociálna demokracia 59 hlasov
Peter Mišalko  Hlas - sociálna demokracia 55 hlasov
Viliam Mišalko  SaS 51 hlasov
František Mišalko KDH 50 hlasov
Jozef Mišalko KDH 46 hlasov
František Mišalko  Hlas - sciálna demokracia 41 hlasov
Patrik Gábor Hlas - sociálna demokracia  34 hlasov
Pavol Roman Hlas - sociálna demokracia   

 

 

 


 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-covit-chat

 

   

Novinky

28.02.2023

Rastislav Mišalko_ZVEREJNEŃUJE ZÁMER PRENÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

25.01.2023

Súťaž v zbere skla a papiera v obci Ihľany

Obec Ihľany vyhlasuje súťaž v zbere skla a papiera. Podmienky súťaže nájdete na letáčiku. Výherca, ktorý získa najviac bodov bude odmenený: 1. miesto - 50 Eur + odpadová nádoba 2. miesto - 40 Eur + odpadová nádoba 3. miesto - 30 Eur + odpadová nádoba Súťaž začína od 27.1.2023 a končí 29

Detail Aktuality