Navigácia

Obsah

07.09.2023

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Dňa 14.9.2023 o 16:00hod., sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ihľany.

Detail

29.06.2023

Súťaž Chráňme svoju prírodu 1

Súťaž Chráňme svoju prírodu

Obec Ihľany vyhlasuje II kolo súťaže v zbere skla, papiera a plastu od 3.7.2023 do 29.9.2023.

Detail

25.01.2023

xx

Súťaž v zbere skla a papiera v obci Ihľany

Obec Ihľany vyhlasuje súťaž v zbere skla a papiera. Podmienky súťaže nájdete na letáčiku. Výherca, ktorý získa najviac bodov bude odmenený: 1. miesto - 50 Eur + odpadová nádoba 2. miesto - 40 Eur + odpadová nádoba 3. miesto - 30 Eur + odpadová nádoba Súťaž začína od 27.1.2023 a končí 29

Detail

28.11.2019

III. Roždestvennŷj koncert "Nova radosť stala"

Kedy: 21.12.2019 Kde: Kultúrny dom, Ihľany Čas: 17:00hod Organizuje: OZ molody Rusyny

Detail

24.01.2019

Usmernenie - chov domácich zvierat

Usmernenie postupu pri registrácii chovov - hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej Prípis ŠVPS SR, týkajúci sa usmernenia postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu. U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline. Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami (doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

Detail

07.09.2023

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Dňa 14.9.2023 o 16:00hod., sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ihľany.

Detail

29.06.2023

Súťaž Chráňme svoju prírodu 1

Súťaž Chráňme svoju prírodu

Obec Ihľany vyhlasuje II kolo súťaže v zbere skla, papiera a plastu od 3.7.2023 do 29.9.2023.

Detail

25.01.2023

xx

Súťaž v zbere skla a papiera v obci Ihľany

Obec Ihľany vyhlasuje súťaž v zbere skla a papiera. Podmienky súťaže nájdete na letáčiku. Výherca, ktorý získa najviac bodov bude odmenený: 1. miesto - 50 Eur + odpadová nádoba 2. miesto - 40 Eur + odpadová nádoba 3. miesto - 30 Eur + odpadová nádoba Súťaž začína od 27.1.2023 a končí 29

Detail

28.11.2019

III. Roždestvennŷj koncert "Nova radosť stala"

Kedy: 21.12.2019 Kde: Kultúrny dom, Ihľany Čas: 17:00hod Organizuje: OZ molody Rusyny

Detail

24.01.2019

Usmernenie - chov domácich zvierat

Usmernenie postupu pri registrácii chovov - hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej Prípis ŠVPS SR, týkajúci sa usmernenia postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu. U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline. Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami (doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

Detail