Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2024

Poistná zmluva skupinové úrazové poistenie č. 2409395699

2024/20

69,47 EUR

Generali poisťovňa

Obec Ihľany

30.04.2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany

2024/19

0,00 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Ihľany

22.04.2024

Dohoda č. 24/46/054/636

2024/18

904,32 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

16.04.2024

Zmluva č. 1424 412 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2024/17

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

11.04.2024

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2024/16

1 068,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Ihľany

11.04.2024

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2024/15

0,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Ihľany

11.04.2024

Zmluva o poskytovaní produktu

2024/14

456,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Ihľany

11.04.2024

Zmluva o prevádzke

2024/13

828,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Ihľany

11.04.2024

Dohoda č.24/46/054/7

2024/12

7 291,08 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

01.04.2024

Poistná zmluva skupinové úrazové poistenie 2409395682

2024/11

527,09 EUR

Generali poisťovňa

Obec Ihľany

01.03.2024

Dodatok č.7 k dohode o doplatku úhrady za poskytované sociálne služby

2024/10/D

96,32 EUR

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany

01.02.2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.648/2023 MOaPS

2024/9

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Ihľany

22.01.2024

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času

2024/8

220,80 EUR

Centrum voľného času

Obec Ihľany

16.01.2024

Kúpna zmluva

2024/7

472,00 EUR

Anna Dunková, Ján Dunka

Obec Ihľany

16.01.2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

2024/6

50,00 EUR

Slovak Parcel Service s.r.ol.

Obec Ihľany

15.01.2024

Zmluva o dielo

2024/5

0,00 EUR

Marko Šromovský, Majerka 101, 05994 Ihľany

Obec Ihľany

15.01.2024

Zmluva o dielo

2024/4

0,00 EUR

Jakub Budzák JB, Hlavná 46/65, 05907 Lendak

Obec Ihľany

15.01.2024

Zmluva o dielo

2024/3

0,00 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

11.01.2024

Kúpna zmluva

2024/2

200,00 EUR

Peter Mišalko

Obec Ihľany

08.01.2024

Kúpna zmluva

2024/1

2 145,48 EUR

Michal Firment

Obec Ihľany

05.01.2024

Zmluva o z

2023/63

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Ihľany

29.12.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100001520

2023/62

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Ihľany

12.12.2023

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu

2023/65

4 068,00 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

12.12.2023

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

2023/64

2 600,40 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

30.11.2023

Zmluva o poskytovaní manažéra kybernetickej bezpečnosti

2023/61

132,00 EUR

Obec Ihľany

Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: