Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/4

8 004,00 EUR

Ing. Igor Firment

Obec Ihľany

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

2021/03

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Ihľany

26.02.2021

Dodatok č. 1 ku komisionárskej zmluve

2021/2

Neuvedené

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Ihľany

22.02.2021

Zmluva o bežnom účte pred vznikom spoločnosti

2021/1

Neuvedené

VÚB banka

Obec Ihľany

30.12.2020

Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

2020/43

20,00 EUR Dvadsať eur

Súkromná spojená škola

Obec Ihľany

30.12.2020

Dohoda č. 20/46/012/89

2020/42

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

30.12.2020

Dohoda č. 20/46/010/22

2020/41

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

30.12.2020

Rámcová kúpna zmluva

2020/40

4 999,99 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 99 centov

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad

Obec Ihľany

09.12.2020

Dohoda o ukončení dohody č. 19/46/010/3

2020/39

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

09.12.2020

Dohoda o ukončení dohody č. 20/46/012/49

2020/38

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

09.12.2020

Zmluva o výpožičke

2020/37

bezplatne

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Ihľany

08.12.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

2020/36

25 000,00 EUR dvadsaťpäťtisíc

Základná škola Ihľany

Obec Ihľany

30.11.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Ihľany - ročný rozpočet na rok 2021

2020/35

2 883,22 EUR dvetisícosemstoosemdesiattri eur 22 centov

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

30.11.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Ihľany - ročný rozpočet na rok 2021

2020/34

1 515,77 EUR Tisícpäťstopätnásť eur 77 centov

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

28.11.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o nájme nebytových priestorov z 7.10.2019

2020/33

450,00 EUR štyristopäťdesiat

ZŠ Ihľany, SZUŠ Rosnička

Obec Ihľany

27.11.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-069/2020

2020/32

bezplatne

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

24.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020/31

3 168,00 EUR Tritisícstošesťdesiatosem

Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor, č. licencie SKAU 565

Obec Ihľany

24.11.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-022/2020

2020/30

bezplatne

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

24.11.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2020/29

523 682,70 EUR Päťstodvadsaťtritisícšesťstoosemdesiatdva eur 70/100 centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

18.11.2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2020/28

0,00 EUR podľa kalkulácie

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

11.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/27

27 727,00 EUR dvadsaťsedemtisícsedemstodvadsaťsedem

Ministerstvo financií SR

Obec Ihľany

26.10.2020

Zmluva o spolupráci NP PRIM II.

2020/26

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

14.10.2020

Zmluva o bežnom účte na dotácie

2020/25

Neuvedené

VÚB banka

Obec Ihľany

01.10.2020

Darovacia zmluva

2020/24

0,00 EUR

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

31.07.2020

Kúpna zmluva

2020/23

201,00 EUR dvestojeden

Stanislav Mišalko a Marta Mišalková

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: