Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2021

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

2021/29

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

04.10.2021

Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie)

2021/28

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

04.10.2021

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019- 002476 zo dňa 30.05.2019, názov projektu: „Miestne občianske poriadková služba v obci Ihľany"

2021/27

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

30.09.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2021/26

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

27.09.2021

Zmluva o dielo

2021/25

515 452,90 EUR

TRUCK TATRY

Obec Ihľany

30.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/24

1,30 EUR

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad

Obec Ihľany

13.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/23

Neuvedené

Ján Mišalko

Obec Ihľany

13.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/22

Neuvedené

Ervín Mišalko

Obec Ihľany

04.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

2021/21

podľa cenníka

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

08.06.2021

Pristúpenie k Memorandu o spolupráci

2021/20

Neuvedené

Obec Ihľany

Obec Ihľany

08.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

2021/19

1,50 EUR jedno euro 50 centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

07.06.2021

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľného majetku obce

2021/18

21,00 EUR Dvadsaťjeden

Peter Mišalko

Obec Ihľany

07.06.2021

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľného vlastníctva majetku obce

2021/17

6,00 EUR Šesť

Miroslav Mišalko

Obec Ihľany

25.05.2021

Dohoda č. 21/46/054/65

2021/16

15 558,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

25.05.2021

Rámocová kúpna zmluva

2021/15

Neuvedené

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

25.05.2021

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 8-813-003269

2021/14

Neuvedené

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 04280 Košice

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

24.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2021/13

45,10 EUR Štyridsaťpäť eur 10 centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

24.05.2021

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

2021/12

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

24.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2021/11

bez záväzkov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

24.05.2021

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2021/10

132,00 EUR Stotridsaťdva

Ervín Mišalko

Obec Ihľany

24.05.2021

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2021/9

45,00 EUR štyridsaťpäť

Ján Mišalko

Obec Ihľany

19.05.2021

Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. 8-813-003269

2021/8

0,00 EUR

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 04280 Košice

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

19.05.2021

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2021/7

0,00 EUR

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

17.05.2021

Zmluva č. 3211024 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2021/6

3 000,00 EUR Tritiís

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

05.05.2021

Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov

2021/5

150,00 EUR

Kvetoslava Slaná, 47, 05001 Mokrá Lúka

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihlany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: