Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2022

Zmluva o bežnom účte na dotácie

2022/26

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

25.08.2022

Zmluva o dielo

2022/25

20,00 EUR za m3

Jakub Budzák

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23.08.2022

Dodatok č. 1 zo dňa 18.8.2022 ku KÚPNEJ ZMLUVE

2022/24

Neuvedené

Eurogastrop, s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

08.08.2022

Zmluva č. 109629-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

2022/23

50 044,37 EUR

PPA, Bratislava

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

08.07.2022

Zmluva o dielo

2202/22

2800

ARPROJEKT, s.r.o., Fraňa Kráľa 3493/18, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

01.07.2022

Dodatok č. 2 k dohode o doplatku úhrady za poskytovanie soc. služby _Chamila

2022/21

18,00 EUR za deň

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

01.07.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ_POVO_378-003/2022

2022/20

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

21.06.2022

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/19

463,00 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Milan Červeňák

18.05.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2022/18

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

DataCentrum

16.05.2022

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/17

1 752,00 EUR

Dušan Šromovský

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

16.05.2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/16

8 444,80 EUR

Anna Ďžubáková

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2022/1501

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

29.04.2022

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020- 003723 zo dňa 19. novembra 2020, názov projektu: „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany“, kód projektu v ITMS2014+: „312061AKU7“

2022/15

523 682,70 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

27.04.2022

Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007

2022/14

180,00 EUR

Mgr. Vlasta Korpová

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

20.04.2022

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

2022/13

1 600,00 EUR

HOLZ-trade, s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11.04.2022

Zmlvuva o dielo

2022/12

Neuvedené

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

06.04.2022

Kúpna zmluva

2022/11

29 448,24 EUR Dvadsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťosem 24/100

Eurogastrop, s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

22.03.2022

Dohoda č. 22/46/054/42 o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOPS

2022/10

Neuvedené

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

14.03.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 50/2006

2022/09

1 584,00 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

14.03.2022

Zmluva o prevádzkoví verejnej kanalizácie č. 49/2006

2022/08

3 091,20 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

04.02.2022

Zmluva o poskytnutí NFP

2022/07

135 061,92 EUR

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Ihľany

17.01.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Ihľany - ročný rozpočet

2022/06

1 515,77 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

17.01.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet

2022/05

2 883,22 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

17.01.2022

Zmluva o dielo

2022/04

15,00 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

17.01.2022

Zmluva č. 114/2022/DSS

2022/03

474,30 EUR

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: