Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.10.2022

Zmluva o dielo

2022/33

20,00 EUR m3

Marko Šromovský, Majerka 101, 05994 Ihľany

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

19.10.2022

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

2022/32

40,88 EUR

Centrum voľného času

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

18.10.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

2022/3101

4 000,00 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Ing. Igor Firment, Vansovej 1821/44, 06401 Stará Ľubovňa

18.10.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

2022/31

Neuvedené

TRUCK TATRY, s.r.o. - Oprava Zdravotného strediska

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

18.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

2022/30

551 666,17 EUR

Truck Tatry, s. r. o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

29.09.2022

Zmluva o dielo č. 220229

2022/29

147 368,42 EUR

Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU, 176, 05976 Mlynčeky

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

26.09.2022

Dohoda č. 22/46/052/55

2022/28

Neuvedené

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23.09.2022

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 52022/JJ zo dňa 8.7.2022

2202/22

3 500,00 EUR

ARPROJEKT,s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23.09.2022

Zmluva o dielo 26/2022

2022/26

212 176,80 EUR -

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

09.09.2022

Kúpna zmluva

2022/2701

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

TIS SLOVAKIA, s.r.o.

31.08.2022

Zmluva o podmienkach dodávky Školského ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

2022/2702

Neuvedené

TIS Slovakia, s.r.o., Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

31.08.2022

Zmluva o bežnom účte na dotácie

2022/27

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

25.08.2022

Zmluva o dielo

2022/25

20,00 EUR za m3

Jakub Budzák JB, Hlavná 46/65, 05907 Lendak

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23.08.2022

Dodatok č. 1 zo dňa 18.8.2022 ku KÚPNEJ ZMLUVE

2022/24

Neuvedené

EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 08001 Prešov

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

08.08.2022

Zmluva č. 109629-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

2022/23

50 044,37 EUR

PPA, Bratislava

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

08.07.2022

Zmluva o dielo

2202/22

2800

ARPROJEKT, s.r.o., Fraňa Kráľa 3493/18, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

01.07.2022

Dodatok č. 2 k dohode o doplatku úhrady za poskytovanie soc. služby _Chamila

2022/21

18,00 EUR za deň

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

01.07.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ_POVO_378-003/2022

2022/20

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

21.06.2022

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/19

463,00 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Milan Červeňák

18.05.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2022/18

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

16.05.2022

KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/17

1 752,00 EUR

Dušan Šromovský

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

16.05.2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2022/16

8 444,80 EUR

Anna Ďžubáková

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2022/1501

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

29.04.2022

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020- 003723 zo dňa 19. novembra 2020, názov projektu: „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany“, kód projektu v ITMS2014+: „312061AKU7“

2022/15

523 682,70 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

27.04.2022

Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007

2022/14

180,00 EUR

Mgr. Vlasta Korpová

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: