Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2020

Kúpna zmluva

2020/10

73,80 EUR sedemdesiattri eur/80 centov

XEROX LIMITED

Obec Ihľany

06.05.2020

Dodatok k licenčnej zmluve

2020/9

980,00 EUR Deväťstoosemdesiat

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Ihľany

24.03.2020

Zmluva č. 320 0462

2020/8

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

05.03.2020

ZMLUVA na spracovanie žiadosti o NFP

2020

2 000,00 EUR -

Ing. Igor Firment

Obec Ihľany

20.02.2020

Zmluva o výkone správy lesných ciest

2020/6

-

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 06503 Podolínec

Obec Ihľany

03.02.2020

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve 2019/53

2020/5

-

Pavol Vojček

Obec Ihľany

31.01.2020

Kúpna zmluva

2020/4

331,20 EUR -

Oľga Mišalková

Obec Ihľany

20.01.2020

Komisionárska zmluva

2020/3

-

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Ihľany

15.01.2020

Zmluva o dielo

2020/2

13,90 EUR -

Šromovský Maroš, 05994 Ihľany 101

Obec Ihľany

13.01.2020

Dohoda č. 20/46/12/6

2020/1

-

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

18.12.2019

Dodatok správy nezávislého audítora

2019/57

-

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU

Obec Ihľany

17.12.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2019/56

-

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

16.12.2019

Zmluva o dielo

2019/55

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíc

Základná škola Ihľany, 127, 05994 Ihľany

Obec Ihľany

04.12.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000768-39

2019/54

-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

28.11.2019

Zámenná zmluva

2019/53

-

Pavol Vojček

Obec Ihľany

08.11.2019

Dohoda č. 19/46/010/3

2019/52

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

07.11.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

2019/51

500,00 EUR Päťsto

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Arch. Michala

Obec Ihľany

07.11.2019

D O H O D A o p o s k y t n u t í f i n a n č n é h o p r í s p e v k u

2019/50

500,00 EUR Päťsto

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ihľany

Obec Ihľany

05.11.2019

Kúpna zmluva

2019/49

648,00 EUR šesťstoštyridsaťosem

František Mišalko, rod. Mišalko

Obec Ihľany

04.11.2019

Dodatok č. 2

2019/48

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

30.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914215

2019/47

100,80 EUR na 4 roky

Disig, a.s., Záhradnícka, 82108 Bratislava

Obec Ihľany

28.10.2019

Zmluva o spolupráci

2019/46_USVRK-OIP-2019/001673-041

0,00 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

07.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2019/45

450,00 EUR

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

04.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2019/44

3 168,00 EUR Tritisícstošesťdesiatosem

Ing. Daniela Dudová

Obec Ihľany

24.09.2019

Dohoda 19/46/052/289

2019/43

0,00 EUR -

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: