Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.06.2023

Kúpna zmluva

2023/23

5 051,00 EUR

Obec Ihľany

Jozef Markoči

19.05.2023

D O H O D A Číslo: 23/46/054/816 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

2023/22

3 079,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

10.05.2023

Zmluva o dielo

2023/21

0,25 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

02.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2023/20

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

25.04.2023

D O H O D A 23/46/054/375 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených

2023/19

8 985,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

20.04.2023

D O H O D A Číslo: 23/46/054/273 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci PUPN

2023/18

2 466,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

13.04.2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. E3221 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2022.

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

28.03.2023

D O H O D A č. 23/46/054/106 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenia č. 2 podľa § 54

2023/17

7 350,44 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

27.03.2023

D O H O D A číslo 23/46/054/185 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

2023/16

17 970,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

21.03.2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce

2023/15

1 475,84 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Dávid Mišalko

16.03.2023

Zmluva o dielo

2023/14

31 253,83 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

06.03.2023

Zmluva o dielo

2023/12

13 792,80 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín

03.03.2023

Darovacia zmluva

2023/13

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

22.02.2023

Dohoda č. 23/46/054/67

2023/11_01

10 782,00 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

UPSVaR, Kežmarok

17.02.2023

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

2023/11

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Konica Minolta Slovakia s, Černyševkého 10, 85101 Bratislava

13.02.2023

Zmluva o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v CVČ

2023/10

73,93 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Centrum voľného času

08.02.2023

Dodatok č. 1

2023/7

Neuvedené

Ján Tomeček, 73, 05994 Ihľany

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

07.02.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena 107/2023_KE

2023/9_01

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

07.02.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2023/9

Neuvedené

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

06.02.2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. 01 MSD Ihľany 01

2023/8

Neuvedené

T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

20.01.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 07/DV/2022

2023/6

Neuvedené

Súkromná spojená škola, Biela voda,, Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

19.01.2023

Zmluva o dielo

2023/4

20 eur/m3

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Šromovský Maroš, 05994 Ihľany 101

16.01.2023

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

2023/5

10,00 EUR

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

16.01.2023

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

2023/3

42,00 EUR za 1 zviera, viď čl. 5

RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11.01.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/2

50,00 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Tomáš MIšalko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: