Navigácia

Obsah

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

 

Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

 

Plán kontrolnej činnosti  II. polrok 2011  tu ku stiahnutiu
 
Plán kontrolnej činnosti  I. polrok 2012  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2012  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2013  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2013  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2014  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2014  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2015  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016  tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2016

tu ku stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2017 (január-marec) tu ku stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2017 (apríl-jún) tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2017

Tu k stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2018 Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2018 Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2019 Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Tu k stiahnutiu

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020

Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2021 Tu k stiahnutiu
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2021

Tu k stiahnutiu (45.42 kB)

Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2022 zobraziť (47.77 kB)
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2022 Zobraziť
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2023 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 (47.74 kB)
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024 Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2024 (48.21 kB)