Navigácia

Obsah

Obec Ihľany

Novinky

30.05.2023 - 15.06.2023

Maroš Šromovský, Ivana Šromovská - zámer predaja pozemku

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

30.05.2023 - 15.06.2023

Peter Mišalko - zámer predaja pozemku

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

30.05.2023 - 15.06.2023

Vojčeková Zuzana - zámer nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti do majetku Obce Ihľany

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

30.05.2023 - 15.06.2023

Chamillová Mária - zámer nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti do majetku Obce Ihľany

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku