Navigácia

Obsah

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

pre obec Ihľany na rok 2022.

 

3.1.

18.1.

1.2.

15.2.

1.3.

15.3.

29.3.

11.4.

26.4.

10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

4.7.

19.7.

2.8.

16.8.

26.8.

12.9.

27.9.

11.10.

25.10.

08.11.

22.11.

6.12.

20.12.

       
 

 

 

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

pre obec Ihľany na rok 2021

 

4.1.

19.1.

2.2.

16.2.

2.3.

16.3.

29.3.

13.4.

27.4.

11.5.

25.5.

8.6.

22.6.

6.7.

20.7.

3.8.

17.8.

30.8.

13.9.

28.9.

12.10.

26.10.

09.11.

23.11.

7.12.

20.12.

       
 

 

 


Čo do vriec patrí a čo nie?

Papier:

čistý papier, noviny, časopisy, kartón...
do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný

Sklo:

prázdne sklenené fľaše
do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, črepy a úlomky /rozbité/ tabuľové sklo

PET fľaše:

plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: plastové fľaše znečistené od motorových olejov alebo iných ropných látok a chemikálií

Kovové obaly:

plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Tetrapak:

škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: špinavé obaly od iných nečistôt ako bol pôvodný obsah /olej , blato ... /

Zmiešané plasty:                                                                                                                               

číre fólie, sáčky a plastové fľaše

do vreca nevkladajte: PVC plasty a odpadové potrubia, plastové fľaše od motorových olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby.
 

ZÁSADY SEPAROVANÉHO ZBERU:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.
2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu.
3. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
4. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
5. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.