Navigácia

Obsah

xxx
Čo do vriec patrí a čo nie?

Papier:

čistý papier, noviny, časopisy, kartón...
do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný

Sklo:

prázdne sklenené fľaše
do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, črepy a úlomky /rozbité/ tabuľové sklo

PET fľaše:

plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: plastové fľaše znečistené od motorových olejov alebo iných ropných látok a chemikálií

Kovové obaly:

plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Tetrapak:

škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: špinavé obaly od iných nečistôt ako bol pôvodný obsah /olej , blato ... /

Zmiešané plasty:                                                                                                                               

čisté číre fólie a  plastové fľaše od drogérie.

Do vreca nevkladajte: PVC plasty a odpadové potrubia, plastové fľaše od motorových olejov a iných chemikálií, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby a nie obalové materiály !

ZÁSADY SEPAROVANÉHO ZBERU:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených,                    nebude vyvezený.
2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu.
3. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
4. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
5. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

 


Čo do vriec patrí a čo nie?

Papier:

čistý papier, noviny, časopisy, kartón...
do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný

Sklo:

prázdne sklenené fľaše
do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, črepy a úlomky /rozbité/ tabuľové sklo

PET fľaše:

plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: plastové fľaše znečistené od motorových olejov alebo iných ropných látok a chemikálií

Kovové obaly:

plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Tetrapak:

škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením.
do vreca nevkladajte: špinavé obaly od iných nečistôt ako bol pôvodný obsah /olej , blato ... /

Zmiešané plasty:                                                                                                                               

číre fólie, sáčky a plastové fľaše

do vreca nevkladajte: PVC plasty a odpadové potrubia, plastové fľaše od motorových olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby.
 

ZÁSADY SEPAROVANÉHO ZBERU:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.
2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu.
3. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
4. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
5. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.