Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Obec Ihľany
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Počet obyvateľov: 1559 
Starosta: Ing. Ondrej Čopjak
Telefón: 052/4589622 mobil: 0905 400 212
E-mail: ocuihlany@gmail.com
Adresa: Majerka 94, Ihľany, 059 94 

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
OBECNÝ ÚRAD
Ing. Ondrej Čopjak starosta obce

052/4589622

0905 400 212

ocuihlany@gmail.com OcÚ
Ing. Pavol Šatala hlavný kontrolór     052/4589 622 ocuihlany@gmail.com OcÚ
Katarína Tomečková dane, poplatky, pokladňa, archív,  CO, podateľňa 052/4589 622 tomeckovak@centrum.sk OcÚ
PhDr. Martina Zděnková financovanie, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, školstvo 052/4589 622 zdenkova.martina@gmail.com

OcÚ

Mgr. Miriama Pirhalová

 

referát personalistiky, miezd a sociálnych vecí 052/4589 622 obecihlany.pirhalova@gmail.com OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO

 

 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mgr. Ondrej Jankura odborný lesný hospodár 0915 938 695 odojankura@centrum.sk OcÚ
Elena Palčová Podnikateľská činnosť obce - kanalizácia, ČOV, vodovod 052/4589622 palcovaelena@gmail.com OcÚ
Ján Šterbák údržbár 0917 182 787   OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Ihľany č. 127, 059 94
PaedDr. Irina Miturová riaditeľka školy 052/4589636 i.miturova127@gmail.com
Jana Boďová ekonóm 052/4589636  

 

Meno a priezvisko FUNKCIA TELEFÓN Email PRACOVISKO
MATERSKÁ ŠKOLA, Ihľany č. 51, 059 94
Mgr. Iveta Pompová riaditeľka MŠ

0911 837 045

052/4589639

materskaskolaihlany@post.sk
Adriana Simonisová pedagogický zamestnanec 052/4589639 materskaskolaihlany@post.sk
Aneta Anna Ščuková pedagogický zamestnanec   materskaskolaihlany@post.sk
Mgr. Júlia Kleinová sociálny pedagóg 052/4589639 materskaskolaihlany@post.sk

 

TELEFÓN EMAIL

PRACOVISKO

NP Rozvojový tím I., Ihľany 94, 059 94

0911 610 651 rt.ihlany@gmail.com OcÚ