Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Obec Ihľany
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Počet obyvateľov: 1559 
Starosta: Ing. Ondrej Čopjak
Telefón: 052/4589622 mobil: 0905 400 212
E-mail: ocuihlany@gmail.com
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
OBECNÝ ÚRAD
Ing. Ondrej Čopjak starosta obce

052/4589622

0905400212

ocuihlany@gmail.com OcÚ
Ing. Pavol Šatala hlavný kontrolór     052/4589622 ocuihlany@gmail.com OcÚ
Katarína Tomečková dane, poplatky a pokladňa, archív, podateľňa, CO 052/4589622 tomeckovak@centrum.sk OcÚ
Anna Máčaková personalistika, mzdy a sociálne záležitosti 052/4589622 anka.macakova@azet.sk OcÚ
PhDr. Martina Zděnková financovanie a účtovníctvo 052/4589622 zdenkova.martina@gmail.com OcÚ
Ing. Mgr. Katarína Guzanová

Rozpočtovníctvo, majetok, školstvo, správca bytov,  projektový manažér, webmaster

052/4589622 guzanova.k@gmail.com OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Mgr. Ondrej Jankura lesný odborný hospodár 0915938695 odojankura@centrum.sk OcÚ
Elena Palčová Podnikateľská činnosť obce - kanalizácia, ČOV, vodovod 052/4589622 palcovaelena@gmail.com OcÚ
Ján Šterbák údržbár 0917182787   OcÚ

 

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN EMAIL PRACOVISKO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Ihľany č. 127, 059 94
PaedDr. Irina Miturová riaditeľka školy 052/4589636 i.miturova127@gmail.com
Jana Boďová ekonóm 052/4589636  

 

Meno a priezvisko FUNKCIA TELEFÓN Email PRACOVISKO
MATERSKÁ ŠKOLA, Ihľany č. 51, 059 94
Mgr. Iveta Pompová riaditeľka MŠ

0911837045

052/4589639

materskaskolaihlany@post.sk
Adriana Simonisová pedagogický zamestnanec 052/4589639 materskaskolaihlany@post.sk
Aneta Anna Pompová pedagogický zamestnanec   materskaskolaihlany@post.sk
Mgr. Júlia Kleinová sociálny pedagóg 052/4589639 materskaskolaihlany@post.sk

 

MENO A PRIEZVISKO/k.ú. FUNKCIA TELEFÓN EMAIL

PRACOVISKO

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
k.ú. Majerka:        
Mgr. Katarína Tureková terénny sociálny pracovník 0911610651 tsp.ihlany@gmail.com OcÚ

Adela Mišalková

terénny pracovník - - OcÚ
k.ú. Stotince:        
Mgr. Jana Celbová terénny sociálny pracovník 0911610651 tsp.ihlany@gmail.com OcÚ
Mária Tureková terénny pracovník - - OcÚ
Veronika Mišalková terénny pracovník - - OcÚ