Navigácia

Obsah

Správy

Výberové konanie

Výberové konanie

Obec Ihľany vyhlasuje výberové konanie na 12 pracovných miest členov občianskej a preventívnej služby - MOaPS. celý text

ostatné | 8. 12. 2023 | Autor: Správce Webu
Koncert

V. Roždestvennŷj koncert

Obec Ihľany Vás srdečne pozýva na V.Roždestvennŷj koncert, ktorý sa bude konať dňa 02.12.2023 (sobota) o 17:00 hod., v kultúrnom dome Ihľany. celý text

ostatné | 4. 11. 2023 | Autor: Správce Webu
xx

Súťaž v zbere skla a papiera v obci Ihľany

Obec Ihľany vyhlasuje súťaž v zbere skla a papiera.

Podmienky súťaže nájdete na letáčiku.

Výherca, ktorý získa najviac bodov bude odmenený:
1. miesto - 50 Eur + odpadová nádoba
2. miesto - 40 Eur + odpadová nádoba
3. miesto - 30 Eur + odpadová nádoba

Súťaž začína od 27.1.2023 a končí 29 celý text

ostatné | 25. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Usmernenie - chov domácich zvierat

Usmernenie postupu pri registrácii chovov - hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej

Prípis ŠVPS SR, týkajúci sa usmernenia postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu.

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,
že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami
(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych

zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

celý text

náš tip, ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu