Navigácia

Obsah

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2023
8.12.2023
14.9.2023
16.6.2023
24.3.2023

 

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2022
01.04.2022
17.6.2022
26.8.2022
18.11.2022
28.11.2022 - ustanovujúce OZ
29.12.2022

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2021
12.03.2021 
28.06.2021 
02.07.2021 
16.07.2021 
05.11.2021
15.11.2021
20.12.2021
28.12.2021

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2020
03.01.2020    
06.04.2020     
29.06.2020     
16.10.2020    
28.12.2020     

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2019
09.01.2019     
20.02.2019     
15.05.2019     
27.09.2019     
23.12.2019     

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany na rok 2018
1.2.2018 - Mimoriadne zasadnutie OZ
4.4.2018 - 1. riadne zasadnutie OZ
28.6.2018 - 2. riadne zasadnutie OZ
19.9.2018 - 3. riadne zasadnutie OZ
29.11.2018 - ustanovujúce zasadnutie OZ