Odpadové hospodárstvo

xxx

Čo do vriec patrí a čo nie?

Papier:

 • čistý papier, noviny, časopisy, kartón...
 • do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný

Sklo:

 • prázdne sklenené fľaše
 • do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, črepy a úlomky /rozbité/ tabuľové sklo

PET fľaše:

 • plastové fľaše od nápojov - zlisujte stlačením.
 • do vreca nevkladajte: plastové fľaše znečistené od motorových olejov alebo iných ropných látok a chemikálií

Kovové obaly:

 • plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlačením.
 • do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Tetrapak:

 • škatuľové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlačením.
 • do vreca nevkladajte: špinavé obaly od iných nečistôt ako bol pôvodný obsah /olej , blato ... /

Zmiešané plasty:

 • čisté číre fólie a  plastové fľaše od drogérie.
 • Do vreca nevkladajte: PVC plasty a odpadové potrubia, plastové fľaše od motorových olejov a iných chemikálií, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby a nie obalové materiály !

Zásady separovaného zberu:

 1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.
 2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu.
 3. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
 4. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
 5. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.