Dochádzka poslancov

2022

  Dochádzka poslancov za rok 2022  
Meno a priezvisko 1.4.2022 17.6.2022 26.8.2022 18.11.2022
Mgr. Anna Dunková   1 1 1 1
Helena Stašová   1 1 1 1
Dušan Mišalko   1 1 1 0
Miroslav Mišalko   0 1 1 1
Miroslav Dunka   0 0 0 1
Igor Zemčák   1 1 0 1
Marek Mišalko   0 0 1 1
Mgr. Peter Feňák   0 1 1 1
Oliver Mišalko   1 1 1 0
Gustáv Mišalko   0 0 0 0
  5 6 7 7

2021

P.č.  

 

12.3.2021

 

28.6.2021 2.7.2021 16.7.2021 5.1.2021 15.11.2021 20.12.2021 28.12.2021
1 Dunka Jozef

N

N

N

N

N

N

N

N

2 Dunka Miroslav

N

N

N

P

N

N

N

P
3 Dunková Anna Bc. P P

N

P P P P P
4 Feňák Peter Mgr. P P P P P P P

N

5

Mišalko Dušan

P

N

P P P P P P
6 Mišalko Miroslav P

N

N

N

N

N

N

P
7 Mišalko Marek

N

N

P

N

N

P

N

N

8 Mišalko Oliver P

N

N

P

N

P

N

P
9 Zemčák Igor P P P P P P

N

P

LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ       N - NEPRÍTOMNÝ


2020

P.č.  

 

3.1.2020

 

6.4.2020 29.6.2020 16.10.2020 28.12.2020
1 Dunka Jozef

N

N

P

N

N

2 Dunka Miroslav P P P

N

N

3 Dunková Anna Bc. P P P P P
4 Feňák Peter Mgr. P P P P P
5

Mišalko Dušan

  P P P P
6 Mišalko Miroslav P

N

N

P

N

7 Mišalko Marek P

N

N

N

N

8 Mišalko Oliver P

N

P P P
9 Zemčák Igor

N

P

N

P P

LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ       N - NEPRÍTOMNÝ


2019

 

P.č.  

9.1.2019

Finančná komisia

9.1.2019 20.2.2019 15.5.2019 27.9.2019 23.12.2019
1 Dunka Jozef

N

N

N

P P

N

2 Dunka Miroslav P P P

N

P P
3 Dunková Anna Bc. P P P P

N

N

4 Feňák Peter Mgr.

N

P P P P P
5

Mišalko Dušan

N

P

N

P P P
6 Mišalko Jozef

N

P

N

P odstúpil  
7 Mišalko Marek

N

P P P

N

N

8 Mišalko Oliver

N

N

P P P P
9 Zemčák Igor P P P

N

N

P
10. Mišalko Miroslav náhradník         P P

LEGENDA: P - PRÍTOMNÝ       N - NEPRÍTOMNÝ


2018

P. č. Meno Dátum zasadnutí OZ  
    1.2.2018 4.4.2018 28.6.2018 19.9.2018
1. Igor Zemčák P P P P
p Ing. Ondrej Čopjak P P P P
3. Ján Andruška P P P P
4. Helena Stašová P P P P
5. Dušan Mišalko P

N

P

N

6. Mgr. Peter Feňák P P P P
7. Zuzana Vojčeková P P P P
8. Elena Zajacová P P P P
9. Anna Matveaková P P P

N

Legenda: P - prítomný     N - neprítomný     O - ospravedlnený