Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda:

Ľubomír Krempaský

mobil: 0949 689 016

Veliteľ:

Ján Šterbák

mobil: 0908 542 9440, 917182787

co