Oddelenia OU

Referát podnikateľskej činnosti, účtovníctva a pokladňa

Elena Palčová

  • referát podnikateľskej činnosti, kanalizácia, ČOV, vodovod
  • email: palcovaelena@gmail.com
  • tel: 052/4589622

Referát financovania a účtovníctva

PhDr. Martina Zděnková

Referát personalistiky, miezd a sociálnych vecí

Mgr. Miriama Pirhalová

Referát daní, poplatkov a pokladňa

Katarína Tomečková