Voľby do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie volieb do Eur´ópskeho parlamentu

K stiahnutiu Rozhodnutie


Dátum zverejnenia: 5.2. 2019

Určenie osôb zodpovedných zaorganizačno-technické zabezpečenie volieb

K stiahnutiu Určenie


Dátum zverejnenia: 22.2. 2019

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

K stiahnutiu: Vymenovanie zapisovateľa


Dátum zverejnenia: 12.3.2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie

K stiahnutiu Zverejnenie emailovej adresy


Dátum zverejnenia: 12.3.2019

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov kandidujúcich politických subjektov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do EP v roku 2019

K stiahnutiu Umiestňovanie volebných plagátov - usmernenie

Dátum zverejnenia: 12.3.2019