Zamestnanci

riaditeľka

 

Mgr. Iveta Pompová

riaditeľka materskej školy

kontakt: 052/4589639

 

 

Učiteľka

 

 

Mgr. Monika Tomečková

učiteľka materskej školy

 

 

 

 

Kuchárka

Jolana Kundlová

kuchárka školskej jedálene

 

 

Upratovačka

Mária Vojčeková

upratovačka