Matričný úrad

V obci Ihľany nie je zriadený matričný úrad.

Obec Ihľany spadá pod:

Matričný úrad Kežmarok

  • Dr. Alexandra, č. 61
  • Tel.: +421 052 4524192
  • Fax: +421 052 4524192
  • E-mail: matrika@kezmarok.sk