Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 7. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2024/24

0,00 EUR

Východoslovenská energetika

Obec Ihľany

20. 6. 2024

Dohoda č. 1/SÚ/2024 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003

2024/23

0,00 EUR

Mesto Kezmarok,Hlavne namestie 1,06001,Kezmarok

Obec Ihľany

30. 5. 2024

Zmluva o dielo: Dom smútku

2024/22

166 410,49 EUR

Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU, 176, 05976 Mlynčeky

Obec Ihľany

27. 5. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

2024/21

2 950,00 EUR

Socialis spol. s r.o., SNP 145/9, 05921 Svit

Obec Ihľany

3. 5. 2024

Poistná zmluva skupinové úrazové poistenie č. 2409395699

2024/20

69,47 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 6257/3A, 84107 Bratislava-Karlova Ves

Obec Ihľany

30. 4. 2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany

2024/19

0,00 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Ihľany

22. 4. 2024

Dohoda č. 24/46/054/636

2024/18

904,32 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

16. 4. 2024

Zmluva č. 1424 412 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2024/17

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

11. 4. 2024

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2024/16

1 068,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Ihľany

11. 4. 2024

Zmluva o spracovaní osobných údajov

2024/15

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Ihľany

11. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní produktu

2024/14

456,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Ihľany

11. 4. 2024

Zmluva o prevádzke

2024/13

828,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Ihľany

11. 4. 2024

Dohoda č.24/46/054/7

2024/12

7 291,08 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

1. 4. 2024

Poistná zmluva skupinové úrazové poistenie 2409395682

2024/11

527,09 EUR

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 6257/3A, 84107 Bratislava-Karlova Ves

Obec Ihľany

1. 3. 2024

Dodatok č.7 k dohode o doplatku úhrady za poskytované sociálne služby

2024/10/D

96,32 EUR

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany

1. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.648/2023 MOaPS

2024/9

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Ihľany

22. 1. 2024

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času

2024/8

220,80 EUR

Centrum voľného času

Obec Ihľany

16. 1. 2024

Kúpna zmluva

2024/7

472,00 EUR

Anna Dunková, Ján Dunka

Obec Ihľany

16. 1. 2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

2024/6

50,00 EUR

Slovak Parcel Service s.r.ol.

Obec Ihľany

15. 1. 2024

Zmluva o dielo

2024/5

0,00 EUR

Marko Šromovský, Majerka 101, 05994 Ihľany

Obec Ihľany

15. 1. 2024

Zmluva o dielo

2024/4

0,00 EUR

Jakub Budzák JB, Hlavná 46/65, 05907 Lendak

Obec Ihľany

15. 1. 2024

Zmluva o dielo

2024/3

0,00 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

11. 1. 2024

Kúpna zmluva

2024/2

200,00 EUR

Peter Mišalko

Obec Ihľany

8. 1. 2024

Kúpna zmluva

2024/1

2 145,48 EUR

Michal Firment

Obec Ihľany

5. 1. 2024

Zmluva o z

2023/63

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 859