Detail zmluvy 2023/37

Číslo zmluvy:
2023/37
Názov:
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet zmluvy:
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Riešenie migračných výziev v obci Ihľany Kód projektu v ITMS2014+ : 302091DFW7 Miesto realizácie projektu : Obec Ihľany Výzva - kód Výzvy : IROP-PO9-SC91-2023-108 Použitý systém financovania : refundácia.
Cena:
2 600,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Ihľany
2. Zmluvná strana:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
IČO:
50349287
Adresa:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Ondrej Čopjak
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
15. 8. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
16. 8. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
15. 8. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
ŽoNFP - zmluva - Ukrajina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,7 MB