Detail zmluvy 2023/28

Číslo zmluvy:
2023/28
Názov:
Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č.14
Predmet zmluvy:
Zmluvné strany sa dohodli, že čl. XI Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa doplní o písm. j), ktoré znie: j) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavenými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek. 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Cena:
0,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Ihľany
2. Zmluvná strana:
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
IČO:
44984740
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
3. 7. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
4. 7. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
30. 6. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106 kB