Ako postupovať pri požiari

 • Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – tiesňová linka 112, alebo na ešte stále platné číslo 150. Linka 112 platí vo všetkých krajinách Európskej únie.
 • Uviesť kde horí (presnú adresu alebo popis miesta), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí) a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky.
 • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
 • Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
 • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
 • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

Byvate-bezpe-ne.pdf Súbor pdf - (1.41 MB)

Ohlasovňa požiarov

Zoznam ohlasovní požiarov: 

 • Obecný úrad, Ihľany č. 94, 052/4589622
 • Hlavnou ohlasovňou požiarov pre okres Kežmarok je OR HaZZ Kežmarok - Huncovská 38, 052 452 22 22 alebo 150

Dobrovoľný hasičský zbor

 • Predseda: Ľubomír Krempaský, mobil: 0949 689 016
 • Veliteľ: Ján Šterbák, mobil: 0908 542 9440, 917182787

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

 1. adresu požiaru,
 2. objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
 3. rozsah požiaru,
 4. ohrozenie osôb,
 5. prístupové cesty,
 6. meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.