Kontakty

Obec Ihľany

  • Samosprávny kraj: Prešovský
  • Okres: Kežmarok
  • Počet obyvateľov: 1559 
  • Starosta: Ing. Ondrej Čopjak
  • Telefón: 052/4589622 
  • Mobil: 0905 400 212
  • E-mail: ocuihlany@gmail.com
  • Adresa: Majerka 94, Ihľany, 059 94 

Obecný úrad

Starosta obce

Hlavný kontrolór

Ing. Pavol Šatala

Dane, poplatky, pokladňa, archív,  CO, podateľňa

Katarína Tomečková

Financovanie, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, školstvo

PhDr. Martina Zděnková

Referát personalistiky, miezd a sociálnych vecí

Podnikateľská činnosť

Odborný lesný hospodár

Mgr. Ondrej Jankura

Údržbár

Ján Šterbák

Podnikateľská činnosť obce - kanalizácia, ČOV, vodovod

Základná škola, Ihľany č. 127, 059 94

Riaditeľka školy

PaedDr. Irina Miturová

Ekonóm

Jana Boďová

Materská škola, Ihľany č. 51, 059 94

Riaditeľka MŠ

Pedagogický zamestnanec

Pedagogický zamestnanec

Aneta Anna Ščuková

Sociálny pedagóg

NP Rozvojový tím I.,Ihľany 94, 059 94

1

Rozvojový pracovník plánovania

Sociálny pracovník

2

Rozvojový pracovník pre bývanie

Rozvojový pracovník pre mládež

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Nenementorka, Nene

Asistent centra RT, Asistent mládeže