Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.02.2011

Dodatok č.1

2011/12

-

INPRO POPRAD s.r.o., Ustecko/Orlicka 3300/25, 05801 Poprad

Obec Ihľany

14.02.2011

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

2011/11

-

INPRO POPRAD s.r.o., Ustecko/Orlicka 3300/25, 05801 Poprad

Obec Ihľany

24.01.2011

Dodatok č. 1 k dohode č. 37/§51/2011

2011/10

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

19.01.2011

Kúpno - predajná zmluva č. 703/I./03-N/2011

2011/09

-

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 06503 Podolínec

Obec Ihľany

10.01.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2008

2011/08

-

SANY Slovakia s.r.o.

Obec Ihľany

02.01.2011

Zmluva o dielo

2011/07

-

Šromovský Maroš, 05994 Ihľany 101

Obec Ihľany

02.01.2011

Zmluva o dielo

2011/06

-

Dušan Šromovský

Obec Ihľany

02.01.2011

Zmluva o dielo

2011/05

-

Šromovský Vladimír

Obec Ihľany

02.01.2011

Zmluva o dielo

2011/04

-

Peter Buxár

Obec Ihľany

02.01.2011

Zmluva o dodávke služieb

2011/03

-

REALPROFIT,s.r.o.

Obec Ihľany

01.01.2011

Zmluva o dielo

2011/02

-

Ján Čopjak

Obec Ihľany

01.01.2011

Dodatok č. 7

2011/01

-

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: