Navigácia

Obsah

                                        

 

 

Základné informácie


 

Operačný program:  
      Operačný program Ľudské zdroje
         
         
Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:       Miestna občianska poriadková služba v obci Ihľany
Kód projektu:        312051S366
Trvanie projektu:       07/2019 - 06/2021
Výška NFP:       196 293,89 Eur
Začiatok realizácie:       07.06.2019
         


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

Plagát - publicita projektu

 

 

Odkazy na webové sídla

www.ludskezdroje.gov.sk         

www.esf.gov.sk                                  

www.minv.sk                     

www.mesto/obec.sk