Navigácia

Obsah

Odhlasovací lístok Stiahnuť

Prihlasovací lístok Stiahnuť

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuť

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnúť

Čestné vyhlásenie Stiahnúť

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu Stiahnúť

Splnomocnenie Stiahnúť