Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecné záväzné nariadenie 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovedá: Správce Webu