Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovedá: Správce Webu