Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Číslo dodatku k zmluve:
2023/4/D
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2023
Číslo zmluvy:
2023/12
Predmet zmluvy:
Zmluvné strany sa dohodli, že čl. XI. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa doplní o písm. j), ktoré znie: j) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Cena:
13 792,80 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Ihľany
2. Zmluvná strana:
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín
IČO:
46167145
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Ondrej Čopjak
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum účinnosti zmluvy:
5. 7. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
3. 7. 2023
Dátum zverejnenia:
4. 7. 2023
SKM_C45823070415230.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,11 kB