Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Číslo zmluvy:
2021/25
Názov:
Zmluva o dielo
Predmet zmluvy:
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.08.2021, ktorá tvorí súčasť dokumentácie z verejného obstarávania a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa Čl. IV tejto Zmluvy.
Cena:
515 452,90 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Ihľany
2. Zmluvná strana:
TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad
IČO: 36491543
Meno podpisujúcej osoby:
Ján Turek
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
27. 9. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
28. 9. 2021
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
27. 9. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
2709.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,28 MB