Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2023

Zmluva o dielo

2023/21

0,25 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2023/20

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

25. 4. 2023

D O H O D A 23/46/054/375 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených

2023/19

8 985,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

20. 4. 2023

D O H O D A Číslo: 23/46/054/273 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci PUPN

2023/18

2 466,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

13. 4. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. E3221 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2022.

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Ihľany

28. 3. 2023

D O H O D A č. 23/46/054/106 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenia č. 2 podľa § 54

2023/17

7 350,44 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

27. 3. 2023

D O H O D A číslo 23/46/054/185 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

2023/16

17 970,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

16. 3. 2023

Zmluva o dielo

2023/14

31 253,83 EUR

Obec Ihľany

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

6. 3. 2023

Zmluva o dielo

2023/12

13 792,80 EUR

Obec Ihľany

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín

3. 3. 2023

Darovacia zmluva

2023/13

Neuvedené

Obec Ihľany

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

22. 2. 2023

Dohoda č. 23/46/054/67

2023/11_01

10 782,00 EUR

Obec Ihľany

UPSVaR, Kežmarok

17. 2. 2023

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

2023/11

Neuvedené

Obec Ihľany

Konica Minolta Slovakia s, Černyševkého 10, 85101 Bratislava

13. 2. 2023

Zmluva o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v CVČ

2023/10

73,93 EUR

Obec Ihľany

Centrum voľného času

8. 2. 2023

Dodatok č. 1

2023/7

Neuvedené

Ján Tomeček, 73, 05994 Ihľany

Obec Ihľany

7. 2. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena 107/2023_KE

2023/9_01

Neuvedené

Obec Ihľany

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

7. 2. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2023/9

Neuvedené

Obec Ihľany

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

6. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb č. 01 MSD Ihľany 01

2023/8

Neuvedené

T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Ihľany

20. 1. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 07/DV/2022

2023/6

Neuvedené

Súkromná spojená škola, Biela voda,, Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok

Obec Ihľany

19. 1. 2023

Zmluva o dielo

2023/4

20 eur/m3

Obec Ihľany

Šromovský Maroš, 05994 Ihľany 101

16. 1. 2023

Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov

2023/5

10,00 EUR

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa, Mýtna

Obec Ihľany

16. 1. 2023

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

2023/3

42,00 EUR za 1 zviera, viď čl. 5

RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476, 06101 Spišská Stará Ves

Obec Ihľany

11. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2023/2

50,00 EUR

Obec Ihľany

Tomáš MIšalko

2. 1. 2023

Zmluva o dielo

2023/1

80,00 EUR

Obec Ihľany

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

31. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

2022/55

280,00 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

Obec Ihľany

30. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu pre podnikateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

2022/54

Neuvedené

Obec Ihľany

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 859