Navigácia

Obsah


Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

Referendum 2023 Vyvesené
Úvodná stránka Ministerstva vnútra SR 14.11.2022
Rozhodnutie o vyhlásení referenda 14.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať 14.11.2022
Emailová adresa a kontakt s OcÚ (326.18 kB) 14.11.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a miestnosti (270.13 kB) 14.11.2022
Vymenovanie zapisovateľa (434.88 kB)