Navigácia

Obsah

Späť

Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb

                Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 oznamujeme osobu, ktorá bude zodpovedná za organizačnú a technickú prípravu volieb v obci Ihľany:

 

 

Katarína Tomečková – odborný referent obce,

Kontakt:              052/458 96 22

Email:                   tomeckovak@centrum.sk

Vyvesené: 25. 1. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť