Navigácia

Obsah

Späť

Upozornenie - zmena legislatívy, ktorá sa týka trestného postihovania neoprávneného manipulovania s meradlom zemného plynu

Spoločnosť SPP, a.s. upozorňuje na zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestného postihovania neoprávnenej manipulácie s meradlom. Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľškosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. 

Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek - plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informcácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP - distribúcia na tel. čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na: NOplyn@spp-distribucia.sk. Znížia tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia ich zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v jeho blízkosti.

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 7. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť