Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecného závesného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ihľany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, a objemným odpadom na území obce Ihľany

Zodpovedá: Správce Webu