Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Program odpadového hospodárstva Pešovského kraja na roky 2016-2020

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hodpodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 je zverejnené na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente "Program odpadového hopsodárstva PSK na roky 2016-2020" príslušného orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým.

 

 

 

Dátum zvesenia: 27. 5. 2016 Zodpovedá: Správce Webu