Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh_Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ihľany číslo 01/2022-návrh ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Ihľany

Zodpovedá: Správce Webu