Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Komunitný plán sociálnych služieb obce Ihľany - Návrh na pripomienkovanie

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v zmysle § 83 ukladá obci povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

 

Návrh na pripomienkovanie: Komunitného plánu obce Ihľany 2017 - 2022 Zobraziť

 

Pripomienky k návrhu je možné zaslať na emailovú adresu obce Ihľany ocuihlany@gmail.com alebo osobne v podateľni OcU 2 posch. - p. Ing. Kataríne Guzanovej najneskôr do 15.3.2017 do 15:00 hod.

Zodpovedá: Správce Webu