Ihľany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 12. 2019

Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/000768-39

2019/54

-

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

28. 11. 2019

Zámenná zmluva

2019/53

-

Pavol Vojček

Obec Ihľany

8. 11. 2019

Dohoda č. 19/46/010/3

2019/52

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

7. 11. 2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

2019/51

500,00 EUR Päťsto

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Arch. Michala

Obec Ihľany

7. 11. 2019

D O H O D A o p o s k y t n u t í f i n a n č n é h o p r í s p e v k u

2019/50

500,00 EUR Päťsto

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ihľany

Obec Ihľany

5. 11. 2019

Kúpna zmluva

2019/49

648,00 EUR šesťstoštyridsaťosem

František Mišalko, rod. Mišalko

Obec Ihľany

4. 11. 2019

Dodatok č. 2

2019/48

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

30. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914215

2019/47

100,80 EUR na 4 roky

Disig, a.s., Záhradnícka, 82108 Bratislava

Obec Ihľany

28. 10. 2019

Zmluva o spolupráci

2019/46_USVRK-OIP-2019/001673-041

0,00 EUR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

Obec Ihľany

7. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2019/45

450,00 EUR

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

4. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2019/44

3 168,00 EUR Tritisícstošesťdesiatosem

Ing. Daniela Dudová, štatutárny audítor, č. licencie SKAU 565

Obec Ihľany

24. 9. 2019

Dohoda 19/46/052/289

2019/43

0,00 EUR -

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

13. 9. 2019

Kúpna zmluva

2019/42

-

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad

Obec Ihľany

6. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

2019/41

-

PSK

Obec Ihľany

6. 9. 2019

Dohoda o vykonávaní praktického vyučovania žiakov školy

2019/40

-

SOŠ sv, Klementa Hofbauera

Obec Ihľany

3. 9. 2019

Darovacia zmluva č. 1/2019 FF

2019/39

-

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

2. 9. 2019

Zmluva na vykonávanie služby

2019/38

254,90 EUR dvestopäťsediatštyri eur /90 centov

Základná škola Ihľany

Obec Ihľany

31. 7. 2019

Kúpna zmluva - spoločná

2019/37

11 676,56 EUR -

Alexandra Mišalková a Jozef Mišalko

Obec Ihľany

25. 7. 2019

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy zo dňa 18.7.2018

2019/36

-

Magdaléna Mišalková a Ivan Mišalko

Obec Ihľany

25. 7. 2019

Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy zo dňa 18.7.2018

2019/35

-

Michal Mišalko

Obec Ihľany

25. 7. 2019

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy zo dňa 18.7.2018

2019/34

-

Alexandra Mišalková a Jozef Mišalko

Obec Ihľany

25. 7. 2019

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy zo dňa 18.7.2018

2019/33

0,00 EUR -

Michal Koščák a Oľga Koščáková

Obec Ihľany

25. 7. 2019

Dohoda o zrušení zmluvy o vzájomnej spolupráci

2019/32

2 800,00 EUR -

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.

Obec Ihľany

23. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019

2019/31

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Občianske združenie mlody. Rusyny

Obec Ihľany

4. 7. 2019

Kúpno-predajná zmluva

2019/30

1 923,00 EUR tisícdeväťstodvadsaťtri

Vladislav Lorencovič, Monika Lorencovičová

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 652