Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 7. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve č. 114/2022/DSS

2023/33/D

0,00 EUR

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

19. 7. 2023

Dodatok č.3 k zmluve A/806/09/2010

2023/32/D

150,00 EUR

TOPSET Solutions s.ro., Holloého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

12. 7. 2023

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

Jozef Markoči

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2023/31

2 000,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ihľany

Obec Ihľany

4. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

2023/30

17,84 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

4. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2023

2023/4/D

13 792,80 EUR

Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín

Obec Ihľany

4. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2023/29

3 000,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Arch. Michala

Obec Ihľany

3. 7. 2023

Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č.14

2023/28

0,00 EUR

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

29. 6. 2023

Dohoda č. 23/46/0547/1098 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených

2023/27

5 031,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23. 6. 2023

Zmluva o diele

2023/26

21 840,00 EUR

RG ATELIER, s.r.o., Námestie sv.Mikuláča 26, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

23. 6. 2023

Zamestnávateľská zmluva NN

2023/25

0,00 EUR

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

16. 6. 2023

Dodatok č. 1

2023/3

480,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

13. 6. 2023

Dodatok č. 2

2023/2

255,80 EUR

Súkromná spojená škola, Biela voda,, Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok

Obec Ihľany

13. 6. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve č. 50100428

2023/1

71,66 EUR

Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.

Obec Ihľany

12. 6. 2023

Kúpna zmluva

2023/24

324,00 EUR

Emil Mišalko

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

1. 6. 2023

Kúpna zmluva

2023/23

5 051,00 EUR

Obec Ihľany

Jozef Markoči

19. 5. 2023

D O H O D A Číslo: 23/46/054/816 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

2023/22

3 079,80 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

10. 5. 2023

Zmluva o dielo

2023/21

0,25 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

2023/20

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

25. 4. 2023

D O H O D A 23/46/054/375 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených

2023/19

8 985,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

20. 4. 2023

D O H O D A Číslo: 23/46/054/273 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci PUPN

2023/18

2 466,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

13. 4. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. E3221 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 26.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 16.12.2022.

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Enviromentálny fond

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

28. 3. 2023

D O H O D A č. 23/46/054/106 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenia č. 2 podľa § 54

2023/17

7 350,44 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

27. 3. 2023

D O H O D A číslo 23/46/054/185 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

2023/16

17 970,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

16. 3. 2023

Zmluva o dielo

2023/14

31 253,83 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 851