Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

2022/1501

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

29. 4. 2022

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020- 003723 zo dňa 19. novembra 2020, názov projektu: „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany“, kód projektu v ITMS2014+: „312061AKU7“

2022/15

523 682,70 EUR

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Star

27. 4. 2022

Dodatok č. 1/2022 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01.08.2007

2022/14

180,00 EUR

Mgr. Vlasta Korpová

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

20. 4. 2022

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

2022/13

1 600,00 EUR

HOLZ-trade, s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

11. 4. 2022

Zmlvuva o dielo

2022/12

Neuvedené

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

6. 4. 2022

Kúpna zmluva

2022/11

29 448,24 EUR Dvadsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťosem 24/100

Eurogastrop, s.r.o.

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

22. 3. 2022

Dohoda č. 22/46/054/42 o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOPS

2022/10

Neuvedené

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

14. 3. 2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 50/2006

2022/09

1 584,00 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

14. 3. 2022

Zmluva o prevádzkoví verejnej kanalizácie č. 49/2006

2022/08

3 091,20 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany

4. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí NFP

2022/07

135 061,92 EUR

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Ihľany - ročný rozpočet

2022/06

1 515,77 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet

2022/05

2 883,22 EUR

VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva o dielo

2022/04

15,00 EUR

Maroš Šromovský, 101, 059 94 Ihľany

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva č. 114/2022/DSS

2022/03

474,30 EUR

Život, n.o. Spišské Hanušovce

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/02

2 000,00 EUR dvetisíc

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Arch. Michala

Obec Ihľany

17. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

2022/01

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ihľany

Obec Ihľany

23. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100001520

2021/49

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

Obec Ihľany

23. 12. 2021

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

2021/48

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obecný sociálny podnik Ihľany, s. r. o.

23. 12. 2021

Licenčná zmluva č. U2406/2021

2021/47

300,00 EUR tristo

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obecný sociálny podnik Ihľany, s. r. o.

23. 12. 2021

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2021/46

71,00 EUR

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

23. 12. 2021

Kúpna zmluva

2021/45

1,30 EUR

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad

Obec Ihľany

15. 12. 2021

Dohoda č. 21/46/012/11

2021/45

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

3. 12. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2021/44

100,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava-Staré Mesto

Obec Ihľany

3. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - platinový O2 internet na doma

2021/43

Neuvedené

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

3. 12. 2021

Kúpna zmluva č. 2411173650

2021/42

216,00 EUR dvestošestnásť

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 765