Register zmlúv, faktúr a objednávok

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2018

Správa z výkonu fin. kontroly pred uzavretím dohody

2018/56

6 452,40 EUR

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

05.10.2018

DODATOK 2/2018

2018/55

400,00 EUR ročne

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

03.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb prostredníctvom karty i.Kredit č. PH/19/2018

2018/54

0,00 EUR

OKTAN, a.s.

Obec Ihľany

26.09.2018

Zmluva o spolupráci č. USRK-OIP-2018/001400-002

2018/53

-

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

22.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/52

2 600,00 EUR -

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU

Obec Ihľany

20.09.2018

Kúpna zmluva č. Z2011834582_Z

2018/51

79 181,40 EUR -

SawTech, s.r.o.

Obec Ihľany - podnikateľská činnosť

20.09.2018

Prenájom KD

2018/50

30,00 EUR -

Gipsy ned bojs

Obec Ihľany

19.09.2018

Kúpna zmluva

2018/49

1 096,00 EUR

Rastislav Mišalko

Obec Ihľany

18.09.2018

Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

2018/48

Neuvedené

GAS Familia

Obec Ihľany

18.09.2018

Zmluva č. ZO/2018A18918-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

2018/47-1

40,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Ihľany

13.09.2018

Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb

2018/47

-

OKTAN, a.s.

Obec Ihľany

13.09.2018

Zmluva o sporacúvaní osobných údajov

2018/46

-

MADE spol. s r.o.

Obec Ihľany

13.09.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2018/45

Neuvedené

TOPSET Solutions s.ro.

Obec Ihľany

03.09.2018

Darovacia zmluva č. 2/2018 FF

2018/44

Neuvedené

GAS Familia

Obec Ihľany

23.08.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2017

2018/43

0,00 EUR

Peter Mišalko, Lucia Mišalková

Obec Ihľany

03.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/42

3 127,65 EUR

Magdaléna Mišalková a Ivan Mišalko

Obec Ihľany

25.07.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2018/41_001

2 800,00 EUR Dvetisícosemsto

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.

Obec Ihľany

25.07.2018

Sponzorská zmluva

2018/41

100,00 EUR

Milan Szentiványi

Obec Ihľany

23.07.2018

Zmluva jo poskytnutí dotácie z rozpčtovej kapitoly MVaV SR na rok 2018

2018/40

13 600,00 EUR -

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/39

3 134,84 EUR

Michal Mišalko

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/38

3 070,13 EUR

Alexandra Mišalková a Jozef Mišalko

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúplna zmluva o prevode vlastníctva nehnt. majetku

2018/37

2 775,34 EUR

Michal Koščák a Oľga Koščáková

Obec Ihľany

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/35_IROP-Z-302021K905-221-10

301 506,64 EUR Tristojedentisícpäťstošesť 64/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR

Obec Ihľany

09.07.2018

Dohoda o vyplňovcom práve k blankozmenke

2018/34_113/D

-

VÚB banka

Obec Ihľany

09.07.2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 694/2018/UZ

2018/33

200 000,00 EUR dvestotisíc

VÚB banka

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK