Register zmlúv, faktúr a objednávok

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/35_IROP-Z-302021K905-221-10

301 506,64 EUR Tristojedentisícpäťstošesť 64/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR

Obec Ihľany

09.07.2018

Dohoda o vyplňovcom práve k blankozmenke

2018/34_113/D

-

VÚB banka

Obec Ihľany

09.07.2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 694/2018/UZ

2018/33

200 000,00 EUR dvestotisíc

VÚB banka

Obec Ihľany

03.07.2018

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

2018/36_ÚV SR-970/2017

120 800,00 EUR Stodvadsaťtisícosemsto

Úrad vlády SR

Obec Ihľany

19.06.2018

Príkazná zmluva

2018/32

300,00 EUR

Monika Tomečková

Obec Ihľany

19.06.2018

Príkazná zmluva

2018/31

300,00 EUR -

Zuzana Gancarčíková

Obec Ihľany

18.06.2018

Cestovné poistenie

2018/30_02

13,41 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Ihľany

18.06.2018

Cestovné poistenie

2018/30_01

10,73 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Ihľany

22.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/05/026

2018/30

-

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Ihľany

10.05.2018

Zmluva o dielo

2018/29

179 448,27 EUR Stosedemdesiatdeväťštyristoštyridsaťosem 27/100

Milan Szentiványi

Obec Ihľany

09.05.2018

Zmluva o poskytovaní služby INBiz

2018/28

-

VÚB banka

Obec Ihľany

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ihľany v roku 2018

2018/27

1 660,00 EUR -

Občianske združenie mlody. Rusyny

Obec Ihľany

25.04.2018

Dohoda č. 18/46/054/49

2018/26

103 641,60 EUR -

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

25.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Ihľany v roku 2018

2018/25

2 500,00 EUR -

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Arch. Michala

Obec Ihľany

24.04.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018/24

-

SPP

Obec Ihľany

24.04.2018

Kúpna zmluva

2018/23

1 096,00 EUR Tisícdeväťdesiatšesť

Rastislav Mišalko

Obec Ihľany

18.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ihľany v roku 2018

2018/22

1 500,00 EUR -

DHZ

Obec Ihľany

16.04.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

2018/21

-

Gas Familia

Obec Ihľany

12.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č.33

2018/20

25,00 EUR za mesiac

Brantner enviromental

Obec Ihľany

12.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č, 32

2018/19

25,00 EUR za mesiac

Brantner enviromental

Obec Ihľany

05.04.2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768 - 039

2018/18

-

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

29.03.2018

Zmluva č.38 070 o poskytnutí dotácie

2018/17

3 000,00 EUR -

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

15.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2018/16

-

Mestský podnik Sp.Belá

Obec Ihľany

12.03.2018

Dodatok č.1 ku kúpej zmluve zo 7.2.2018

2018/15

-

Ján Mišalko

Obec Ihľany

02.03.2018

Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru č.03/2018

2018/14

2,62 EUR -

Gas Familia

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK