Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jesenná kampaň 2023

Dátum: 25. 9. 2023

OZNAM
Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote.
Termín orálnej vakcinácie je od 09.10.2023 do 27.10.2023 podľa vývoja počasia.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Dátum: 7. 9. 2023

Dňa 14.9.2023 o 16:00hod., sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ihľany.

Súťaž Chráňme svoju prírodu 1

Súťaž Chráňme svoju prírodu

Dátum: 29. 6. 2023

Obec Ihľany vyhlasuje II kolo súťaže v zbere skla, papiera a plastu od 3.7.2023 do 29.9.2023.

xx

Súťaž v zbere skla a papiera v obci Ihľany

Dátum: 25. 1. 2023

Obec Ihľany vyhlasuje súťaž v zbere skla a papiera.

Podmienky súťaže nájdete na letáčiku.

Výherca, ktorý získa najviac bodov bude odmenený:
1. miesto - 50 Eur + odpadová nádoba
2. miesto - 40 Eur + odpadová nádoba
3. miesto - 30 Eur + odpadová nádoba

Súťaž začína od 27.1.2023 a končí 29

III. Roždestvennŷj koncert "Nova radosť stala"

Dátum: 28. 11. 2019

Kedy: 21.12.2019
Kde: Kultúrny dom, Ihľany
Čas: 17:00hod
Organizuje: OZ molody Rusyny

Usmernenie - chov domácich zvierat

Dátum: 24. 1. 2019

Usmernenie postupu pri registrácii chovov - hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej

Prípis ŠVPS SR, týkajúci sa usmernenia postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu.

U chovateľov, ktorý chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí,
že sú povinný mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na RVPS v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami
(doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych

zvierat (list vlastníctva) + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

#

Divadelné predstavenie - Ženský zákon

Dátum: 22. 11. 2018

O.Z. molody Rusyny s podporou obce Ihľany pripravujú rusínske divadelné predstavenie Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2018 o 19:00 hod v KD Ihľany, vstupné 2,--.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Ihľany  1

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Ihľany

Dátum: 12. 11. 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Ihľany