Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ihľany v roku 2018

2018/22

1 500,00 EUR -

DHZ

Obec Ihľany

16.04.2018

Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam

2018/21

-

Gas Familia

Obec Ihľany

12.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č.33

2018/20

25,00 EUR za mesiac

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Ihľany

12.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č, 32

2018/19

25,00 EUR za mesiac

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Obec Ihľany

05.04.2018

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768 - 039

2018/18

-

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

29.03.2018

Zmluva č.38 070 o poskytnutí dotácie

2018/17

3 000,00 EUR -

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Ihľany

15.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/2017

2018/16

-

Mestský podnik Sp.Belá, Továrenská 30, 05901 Spišská Belá

Obec Ihľany

12.03.2018

Dodatok č.1 ku kúpej zmluve zo 7.2.2018

2018/15

-

Ján Mišalko

Obec Ihľany

02.03.2018

Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru č.03/2018

2018/14

2,62 EUR -

Gas Familia

Obec Ihľany

28.02.2018

Hromadná licenčná zmluva a hromadná zmluva o primeranej odmene

2018/13

-

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva khudobným dielam

Obec Ihľany

28.02.2018

Dohoda o urovnaní

2018/12

-

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva khudobným dielam

Obec Ihľany

12.02.2018

Dodatok k zmluve 1/2018

2018/11

250,00 EUR ročne

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

07.02.2018

Kúpna zmluva

2018/10

-

Ján Mišalko

Obec Ihľany

02.02.2018

Dodatok k zmluve o nájme prezentačného priestoru č.02/2018

2018/09

5,22 EUR -

GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Ihľany

31.01.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2018/08_01

65,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Ihľany

29.01.2018

Dohoda č. 18/46/054/5

2018/08

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

25.01.2018

Dohoda č. 18/46/052/9

2018/07

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

22.01.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§50j/NS/2017- NP PZ VAOTP-2

2018/06

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

19.01.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 65/2017/§54-CnTP-A1

2018/05

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

17.01.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2018/04

-

NOWAS, s.r.o.

Obec Ihľany

09.01.2018

Dohoda č. 18/46/012/5

2018/03

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

02.01.2018

Zmluva o nájme

2018/02

30,00 EUR za deň

Ján Tomeček

Obec Ihľany

02.01.2018

Zmluva o dielo

2018/01

-

Šromovský Maroš, 05994 Ihľany 101

Obec Ihľany

12.12.2017

Dohoda o zabepečení povinnej práce

2017/056

-

Okresný súd Kežmarok

Obec Ihľany

04.12.2017

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2017/055

-

ENERPRO, s.r.o.

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: