Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 1606
CELKOM: 568937

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.09.2018

Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb

2018/47

-

OKTAN, a.s.

Obec Ihľany

13.09.2018

Zmluva o sporacúvaní osobných údajov

2018/46

-

MADE spol. s r.o.

Obec Ihľany

13.09.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2018/45

Neuvedené

TOPSET Solutions s.ro.

Obec Ihľany

03.09.2018

Darovacia zmluva č. 2/2018 FF

2018/44

Neuvedené

GAS Familia

Obec Ihľany

23.08.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2017

2018/43

0,00 EUR

Peter Mišalko, Lucia Mišalková

Obec Ihľany

03.08.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/42

3 127,65 EUR

Magdaléna Mišalková a Ivan Mišalko

Obec Ihľany

25.07.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2018/41_001

2 800,00 EUR Dvetisícosemsto

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.

Obec Ihľany

25.07.2018

Sponzorská zmluva

2018/41

100,00 EUR

Milan Szentiványi

Obec Ihľany

23.07.2018

Zmluva jo poskytnutí dotácie z rozpčtovej kapitoly MVaV SR na rok 2018

2018/40

13 600,00 EUR -

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/39

3 134,84 EUR

Michal Mišalko

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku

2018/38

3 070,13 EUR

Alexandra Mišalková a Jozef Mišalko

Obec Ihľany

18.07.2018

Kúplna zmluva o prevode vlastníctva nehnt. majetku

2018/37

2 775,34 EUR

Michal Koščák a Oľga Koščáková

Obec Ihľany

16.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/35_IROP-Z-302021K905-221-10

301 506,64 EUR Tristojedentisícpäťstošesť 64/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR

Obec Ihľany

09.07.2018

Dohoda o vyplňovcom práve k blankozmenke

2018/34_113/D

-

VÚB banka

Obec Ihľany

09.07.2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 694/2018/UZ

2018/33

200 000,00 EUR dvestotisíc

VÚB banka

Obec Ihľany

03.07.2018

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

2018/36_ÚV SR-970/2017

120 800,00 EUR Stodvadsaťtisícosemsto

Úrad vlády SR

Obec Ihľany

19.06.2018

Príkazná zmluva

2018/32

300,00 EUR

Monika Tomečková

Obec Ihľany

19.06.2018

Príkazná zmluva

2018/31

300,00 EUR -

Zuzana Gancarčíková

Obec Ihľany

18.06.2018

Cestovné poistenie

2018/30_02

13,41 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Ihľany

18.06.2018

Cestovné poistenie

2018/30_01

10,73 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Ihľany

22.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/05/026

2018/30

-

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Ihľany

10.05.2018

Zmluva o dielo

2018/29

179 448,27 EUR Stosedemdesiatdeväťštyristoštyridsaťosem 27/100

Milan Szentiványi

Obec Ihľany

09.05.2018

Zmluva o poskytovaní služby INBiz

2018/28

-

VÚB banka

Obec Ihľany

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ihľany v roku 2018

2018/27

1 660,00 EUR -

Občianske združenie mlody. Rusyny

Obec Ihľany

25.04.2018

Dohoda č. 18/46/054/49

2018/26

103 641,60 EUR -

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: