Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2021

Dohoda č. 21/46/012/11

2021/45

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

03.12.2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2021/44

100,00 EUR

DataCentrum

Obec Ihľany

03.12.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - platinový O2 internet na doma

2021/43

Neuvedené

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

03.12.2021

Kúpna zmluva č. 2411173650

2021/42

216,00 EUR dvestošestnásť

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

26.11.2021

Kúpna zmluva č. 2411177523

2021/41

64,00 EUR šesťdesiatštyri

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

25.11.2021

Poistná zmluva č. 5500014769

2021/40

4,00 EUR štyri

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

25.11.2021

Poistná zmluva č. 5500014770

2021/39

4,00 EUR štyri

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

25.11.2021

Kúpna zmluva č. 2411173938

2021/38

576,00 EUR päťstosedemdesiatšesť

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Ihľany

23.11.2021

Dohoda č. 21/46/010/35

2021/37

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Ihľany

19.11.2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve U1397/2013

2021/36

390,00 EUR tristodeväťdesiat

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Ihľany

18.11.2021

Zmluva č. ZO/2021POP18918-4

2021/35

48,00 EUR štyridsaťosem

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh

Obec Ihľany

18.11.2021

Dohoda o ukončení spolupráce

2021/34

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh

Obec Ihľany

09.11.2021

Dohoda o ukončení zmluvy č. 331/2020 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

2021/33

Neuvedené

Súkromná spojená škola

Obec Ihľany

09.11.2021

MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

2021/32

9 600,00 EUR štyristodvadsaťdeväťtisícpäťstoštyridstaťštyri 08/eur

INPRO POPRAD s.r.o., Ustecko/Orlicka 3300/25, 05801 Poprad

Obec Ihľany

08.11.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva

2021/31

51,00 EUR päťdesiatjeden EUR

SATPOL

Obec Ihľany

27.10.2021

Dodatok č. 2 zmluvy o dielo č. 132017/JJ

2021/30

Neuvedené

ARPROJEKT, s.r.o., Fraňa Kráľa 3493/18, 05801 Poprad

Obec Ihľany

12.10.2021

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

2021/29

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Obec Ihľany

04.10.2021

Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie)

2021/28

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

04.10.2021

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019- 002476 zo dňa 30.05.2019, názov projektu: „Miestne občianske poriadková služba v obci Ihľany"

2021/27

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ihľany

30.09.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2021/26

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

27.09.2021

Zmluva o dielo

2021/25

515 452,90 EUR

TRUCK TATRY, s.r.o., Železničná 1083/7, 058 01 Poprad

Obec Ihľany

30.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/24

1,30 EUR

COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, Námestie Sv. Egídia 27, 05801 Poprad

Obec Ihľany

13.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/23

Neuvedené

Ján Mišalko

Obec Ihľany

13.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2021/22

Neuvedené

Ervín Mišalko

Obec Ihľany

04.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

2021/21

podľa cenníka

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 05801 Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: