Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: 2023/4/D
 • Názov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2023
 • Číslo dodatku k zmluve
  2023/4/D
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Zmluvné strany sa dohodli, že čl. XI. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa doplní o písm. j), ktoré znie: j) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 • Cena
  13 792,80 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  5.7.2023
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  3.7.2023
 • Dátum zverejnenia
  4.7.2023
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Ihľany
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín
 • IČO
  46167145
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Ondrej Čopjak
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka
Dokumenty