Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: 2023/28

Zmluva: Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č.14

 • Číslo zmluvy
  2023/28
 • Predmet zmluvy
  Zmluvné strany sa dohodli, že čl. XI Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa doplní o písm. j), ktoré znie: j) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavenými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek. 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  4.7.2023
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  30.6.2023
 • Dátum zverejnenia
  3.7.2023
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Ihľany, 94, 05994 Ihľany
 • IČO
  326241
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
 • IČO
  44984740
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka