Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.07.2011

Zmluva č. 0223-PRB/2011

2011/40

-

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Ihľany

21.07.2011

Zmluva č. 0224-PRB/2011

2011/39

-

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Ihľany

30.06.2011

Zmluva o dielo

2011/38

-

OZ LPSI

Obec Ihľany

24.06.2011

Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb

2011/37

-

SLOVAKIA ENERGY

Obec Ihľany

23.06.2011

Zmluva o dielo

2011/36

-

DOPS, s.r.o.

Obec Ihľany

10.06.2011

Zmluva č. 1106/4400/2011

2011/35

-

Vychodoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ihľany

01.06.2011

Zmluva o vykonaní overenia- auditu riadnej účtovnej závierky Obce Ihľany

2011/34

-

Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU

Obec Ihľany

10.05.2011

Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

2011/33

-

Mesto Spišská Belá

Obec Ihľany

10.05.2011

Dodatok č. 1 k dohode č. 2/§50j/2011

2011/32

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

02.05.2011

Zmluva o vedení účtovníctva

2011/31

-

Ľubomíra Šmalíková

Obec Ihľany

05.04.2011

Dohoda o spolupráci pri realizácií dotačného systému Ministerstva kultúry SR

2011/30

-

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Obec Ihľany

01.04.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

2011/29

-

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

01.04.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

2011/28

-

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

30.03.2011

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 20.12.2010

2011/27

-

SANY Slovakia s.r.o.

Obec Ihľany

30.03.2011

Dohoda č. 3/§50i/2011 -NP 1-2/C

2011/26

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

27.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

2011/25

-

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

25.03.2011

Dohoda č. 2/§50j/2011

2011/24

-

UPSVaR, Kežmarok

Obec Ihľany

24.03.2011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

2011/23

-

Krajský úrad životného prostredia v Prešove

Obec Ihľany

15.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení

2011/22

-

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ihľany

14.03.2011

Dodatok č.1

2011/21

-

Inžinierske stavby, a.s.

Obec Ihľany

01.03.2011

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

2011/20

-

INPRO POPRAD s.r.o., Ustecko/Orlicka 3300/25, 05801 Poprad

Obec Ihľany

01.03.2011

Zmluva o vypracovaní žiadosti

2011/19

-

OK management group,s.r.o.

Obec Ihľany

01.03.2011

Zmluva o dielo č. 20/2011

2011/18

-

OK management group,s.r.o.

Obec Ihľany

24.02.2011

Zmluva o dielo č. DS/001/IH-2011

2011/17

-

HANT BA DS & HANT BA

Obec Ihľany

22.02.2011

Zmluva o bežnom účte

2011/16

-

VÚB banka

Obec Ihľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: